شرکت امیدکو جهت انجام پروژه های اکتشافی خدمات ذیل را ارائه می دهد:
1-بازدیدهای صحرایی و نمونه برداری مقدماتی  و تکمیلی
2-تهیه نقشه های زمین شناسی در مقیاس های مختلف با استفاده از نرم افزارهای مرتبط از جمله ARCMap، تصاویر ماهواره ای
3-تهیه طرح: طرح اکتشاف، گزارش پایان عملیات اکتشاف، طرح بهره برداری،  طرح توجیهی و ...